Selamat Datang Dan Selamat Sejahtera

Kepada yang baru kenali kami atau sudah lama yang tidak mengikuti blog Kari Ngeri, anda dikehendaki melakukan satu langkah sebelum memasuki ke blog Kari Ngeri. Hal ini kerana blog Kari Ngeri sudah diswastakan ke seluruh Malaysia dengan tujuan untuk menapis kandungan blog yang ekstrem. Anda hanya boleh akses ke blog Kari Ngeri dengan syarat menggunakan cara anda sendiri atau cara yang sudah disediakan di dalam blog ini.

Pilih salah satu kaedah di atas untuk mengakses ke blog Kari Ngeri.